Od 9 do 28 maja 2018 roku, w jednostce w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowano kurs przyuczający do zawodu technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz – glazurnik.

Sadzenie lasu

18.05.2018

W celu rozbudzenia potrzeby kontaktu skazanych z przyrodą oraz wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna grupa osadzonych w dniu 12 maja br. uczestniczyła w akcji sadzenia lasu.

26 kwietnia 2018 roku w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie odbyło się comiesięczne spotkanie uczestników dyskusyjnego klubu książki, działającego przy AŚ w Działdowie.

Codziennie do pracy poza teren jednostki wychodzi coraz większa liczba osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Działdowie.

21 marca 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie odbyła się wyjazdowa akcja zbiórki krwi.

21 marca 2018 roku wzorem lat ubiegłych pracownicy i funkcjonariusze działdowskiego aresztu gościli uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej