W ramach przygotowań do dnia Wszystkich Świętych, na cmentarzu Rzymsko-Katolickim przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy w dniach 26 oraz 27 października br. odbyła się akcja „sprzątanie polskich cmentarzy”.

"Dbamy o Pomniki"

02.11.2016

W ramach oddziaływań resocjalizacyjnych funkcjonariusze naszej jednostki zorganizowali skazanym z Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy lekcję historii w ramach prac społecznie użytecznych. W miesiącu październiku wykonywali oni prace porządkowe przy pomniku upamiętniającym ofiary niemieckich egzekucji przeprowadzanych, na ludności cywilnej naszego regionu, w latach 1939-1940.

Sprzątamy świat

20.09.2016

Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy w dniu 16.09.2016 roku podjęli się szczytnego celu zadbania o środowisko. Pod nadzorem kierownika Oddziału Zewnętrznego i starszego wychowawcy, w akcji pod hasłem "sprzątanie świata", skazani usuwali śmieci w postaci butelek plastikowych, puszek oraz worki foliowe i papiery.

Osadzeni przebywający na terenie Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy po raz kolejny zostali zaproszeni na spotkanie wigilijne odbywające się w Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”mieszczącym się przy ul. Przodowników Pracy 12 w Bydgoszczy.

Jak co roku wśród osadzonych z Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy dało się odczuć atmosferę zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych. 1 Listopada to dzień zadumy, czas wspominania tych, którzy odeszli.

W miesiącach maj – czerwiec 2015r. w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Bydgoszczy odbyły się 4 spotkania warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień, realizowane w ramach drugiej edycji projektu „Wolni w Niewoli” współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Bydgoszcz.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej