Obchody Święta Wojska Polskiego podkreślają bohaterstwo i oddanie Żołnierza Polskiego podczas historycznych zmagań o wolność i niepodległość Polski. Corocznie są też okazją do oddania hołdu bohaterom Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Festyny służb mundurowych stanowią od lat okazję nie tylko do podziwiania wyszkolenia i umiejętności funkcjonariuszy, ale i wspólnej zabawy. W tym roku okazją ku temu stało się Święto Wojska Polskiego przypadające na dzień 15 sierpnia.

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19 już w marcu rozpoczęły się szczepienia funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej i w dalszej kolejności osadzonych, którzy zadeklarowali chęć przyjęcia szczepionki.

Informujemy, że od dnia 22 lipca 2021 roku nastąpi realizacja widzeń określonych w art. 105a kodeksu karnego wykonawczego z zachowaniem przyjętych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego:

Uprzejmie informujemy, że Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości ogłosiła nabór na studia niestacjonarne i studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej