Oświadczenie

10.12.2019

Bezpodstawne zarzuty NIK wobec wprowadzonego z sukcesem programu „Praca dla więźniów”

– Funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej nie brakuje pomysłów i chęci, by działać. Potrafią się skrzyknąć, angażują się w pojedynkę, zarażają entuzjazmem innych. Ta pomoc trwa cały rok i w całej Polsce. Pomagać można na różne sposoby. Finansowo, przekazując dary rzeczowe, włączając się w różne akcje charytatywne albo poświęcając swój czas innym. Czynienie dobra to grudniowy temat miesiąca. Do redakcji spłynęło tak wiele zdjęć i informacji...

Funkcjonariusze Służby Więziennej pomaganie mają we krwi. W okresie świąteczno-noworocznym coraz więcej jednostek włącza się w akcje pomocowe. Niektóre akcje mają już długoletnie tradycje.

Sierż. Marcin Wyszyński otrzymał medal w kategorii Wolontariusz Roku przyznany przez Kapitułę Medalu Heleny i Ignacego Jana Paderewskich.

W ostatnim czasie funkcjonariusze Służby Więziennej z Bydgoszczy oraz Zielonej Góry, w czasie wolnym od służby, pomogli w zatrzymaniu nietrzeźwych kierowców.

W dniach 20-22 listopada br. odbyła się narada przedstawicieli Służby Więziennej z sędziami penitencjarnymi. Tematem spotkania było wykonywanie przez Służbę Więzienną ustawowych zadań Podmiotu Dozorującego w Systemie Dozoru Elektronicznego w zakresie realizacji orzeczeń i poleceń sądów penitencjarnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej