Dzięki podpisanemu porozumieniu nasza jednostka w dniach od 09-11 października gościła czeskich delegatów z Hradec Kralova. W maju br polska delegacja na zaproszenie czeskiej strony miała możliwość poznania struktury więziennej Hradec Kralove. Tym razem role się odwróciły.

Dzięki współpracy Aresztu Śledczego we Wrocławiu z Wrocławskim Domem Literatury, w dniu 21 września br. Funkcjonariusze Służby Więziennej wraz z grupą skazanych uczestniczyli w międzypokoleniowej inscenizacji parateatralnej z okazji 100-lecia Niepodległej Polski przygotowanej przez Uniwersytet Wrocławski „Spełnienie-port i miasto z pragnienia i marzeń” . Wydarzenie to odbyło się w ramach działania XXI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki we Wrocławiu....

Funkcjonariusze Służby Więziennej z naszej jednostki brali po raz kolejny udział w VI Biegu Przełajowym Służb Mundurowych i sympatyków Memoriał Tomasza Mielko

Dzięki współpracy Służby Więziennej z Fundacją Cyryla i Metodego w areszcie śledczym w dniach 13.08.2018 r- 31.08.2018 r.,po raz kolejny w tym roku zorganizowano program resocjalizacyjny w zakresie integracji rodzin „Ojciec Niezłomny”. W jednostkach penitencjarnych przebywają więźniowie, którzy próbują na nowo nauczyć się jak być dobrym ojcem. Służba więzienna realizuje szereg różnych przedsięwzięć skierowanych na poprawę relacji rodzinnych osób przebywających za murami.

W lipcu i sierpniu po raz kolejny w Areszcie Śledczym we Wrocławiu odbył się program z zakresu przeciwdziałania zachowaniom agresywnym „Moc kontra przemoc” mający na celu przeciwdziałanie przemocy. Przemoc nie jest prywatną sprawą, a wręcz społecznym problemem i dramatem. Narusza osobiste wolności i prawa jednostki, a także interes publiczny.

Areszt Śledczy we Wrocławiu już kolejny rok jest realizatorem projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu kary odbywania wolności" w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej