W dniu 8 lutego 1919 r., Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Dokument ten stał się podstawą do funkcjonowania i dalszego kształtowania polskiego systemu penitencjarnego. Podpisanie pierwszego aktu prawnego, regulowało organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa po odzyskaniu niepodległości.

Funkcjonariusze Służby Więziennej umożliwili osadzonym przebywającym w Szpitalu Psychiatrycznym przy Areszcie Śledczym we Wrocławiu udział w programie resocjalizacyjnym którego celem było odnalezienie cech pozytywnych i wyekspowanie ich.

Nowe zadanie inwestycyjne w związku z wdrożeniem „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”.

Funkcjonariusze Służby Więziennej w ramach współpracy z Centrum Szkolenia Spawalniczego SPOINA we Wrocławiu przeprowadzili kurs spawacza.

Rok 2017 w Areszcie Śledczym we Wrocławiu upłynął w cieniu inwestycji i remontów. Część zadań inwestycyjnych i remontowych zrealizowana została w związku z wdrożeniem „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”.

12 stycznia br. w areszcie śledczym odbyło się szkolenie „Bezpieczni w służbie i w pracy” czyli jak radzić sobie z agresją werbalną i niewerbalną agresywnych petentów.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej