Począwszy od dnia 17 marca 2020 r. na terenie Aresztu Śledczego w Zielonej Górze, będą miały miejsce kolejne ograniczenia.

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o nie wpuszczeniu jej na teren jednostki.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

W dniu 1 marca 2020r. o godzinie 11,00 przy Areszcie Śledczym w Zielonej Górze, przed Tablicą Pamięci „Pro memoria więźniom politycznym i ofiarom represji komunistycznych”, rozpoczęły się miejskie uroczystości Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Dnia 26.02.2020r. miała miejsce w naszym areszcie miła uroczystość, której głównymi bohaterami byli zastępca dyrektora mjr Mariusz Swędrak oraz główna księgowa mjr Ewa Mania.

W minionym tygodniu na zaopatrzenie emerytalne odszedł nasz kolega, mł.chor. Dariusz Mieczyński, długoletni Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Poznaniu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej