Komunikat

31.03.2022

W sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa (SARS-CoV-2)

W Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim będą etaty dla 22 nowych funkcjonariuszy, pierwsi z nich zaczną służbę już w maju

Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach zostali skierowani do pomocy przy remoncie lokali dla Ukraińców uciekających przed wojną

7 marca 2022 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi płk Jarosław Banasik powołał na stanowisko zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim kpt. Jarosława Hendzlika.

11 lutego 2022 roku Dyrektor Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim ppłk Robert Sójta wręczył odznaczenia i awanse podległym sobie funkcjonariuszom

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej