Elektryk z uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci grupy 1 na stanowisku Eksploatacji do 1kV zakończony egzaminem państwowym

Ważna informacja dotycząca realizacji paczek żywnościowych i higienicznych

Aby wyrazić złość, nie używając przemocy, musimy być świadomi tego, że nigdy przyczyną złości nie jest drugi człowiek. Przyczyną złości jest myślenie. To bardzo ważne, aby rozróżnić wyzwalacz złości od przyczyny złości. Marshall B. Rosenberg

Modernizacja Służby Więziennej- prezentacja nowych jednostek uzbrojenia w mediach

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Łodzi szkolili się z obsługi i strzelania z nowych jednostek broni oraz doskonalili umiejętności związane z użytkowaniem pistoletu Walther P 99

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej