W dniu 27 kwietnia 2017 r. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Gdańsku brali udział w VIII Międzynarodowej Konferencji Policyjnej i towarzyszących jej Międzynarodowych Targach Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2017, które odbyły się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo w Gdańsku.

Służba Więzienna systematycznie uczestniczy w akcji Światowego Dnia Ziemi. W tym roku temat i program Dnia Ziemi związany jest z ważnym dla środowiska i przyrody zagadnieniem różnorodności biologicznej. Jest to temat ważny i szczególnie nam bliski, zwłaszcza w kontekście efektu cieplarnianego, wzrostu zanieczyszczeń wód i powietrza.

W piątek 7 kwietnia br. Areszt Śledczy w Gdańsku gościł Pana Gabriela Oleszka, kapitana żeglugi morskiej, pisarza, malarza i podróżnika.

Marcin Woźny jest funkcjonariuszem działu ochrony Aresztu Śledczego w Gdańsku. Poza pracą zawodową, od wielu lat realizuje swoje historyczne pasje opisując dzieje rodzinnego miasta Skarszewy.

Areszt Śledczy w Gdańsku był organizatorem Okręgowych Mistrzostw Służby Więziennej w Piłce Siatkowej, które odbyły się w dniu 5.04.2017 roku w hali sportowej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

W dniu 5 kwietnia 2017 r. 12-osobowa grupa reprezentująca związki zawodowe norweskiego więziennictwa i probacji gościła w Areszcie Śledczym w Gdańsku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej