Organizowanie przez służby mundurowe dla lokalnej społeczności programów, festynów, obchodów ma na celu przybliżenie elblążanom charakteru pracy funkcjonariuszy ze szczególnym podkreśleniem ich roli w  zachowaniu bezpieczeństwa i porządku.

W środę, 20 czerwca funkcjonariusze elbląskiego aresztu pomagali kadrze pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Elblągu w organizacji Festynu Integracyjnego „Zobacz Uśmiech”.

W Braniewie, 16 czerwca odbyły się II Kawaleryjskie Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody w połączeniu z pokazem sprzętu i pojazdów służbowych Służby Więziennej oraz innych formacji mundurowych.

W 2018 roku w ramach projektu pn: '' Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności'' finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaplanowano przeprowadzenie w elbląskim areszcie i oddziale zewnętrznym w Braniewie aż 8 kursów zawodowych.

To już dziesiąta edycja sportowej imprezy organizowanej w Elblągu, w której funkcjonariusze Sekcji Biegowej elbląskiego aresztu dają wyraz swej pasji jaką jest bieganie.

26 maja, ponad 120 miłośników mocnych wrażeń po raz kolejny spotkało się nad rzeką Baudą, aby wziąć udział w ekstremalnym biegu „Graniczna 10”. W biegu brali udział funkcjonariusze Służby Więziennej, Straży Granicznej, Służby Celnej, Policji, oraz żołnierze i strażacy. Nie zabrakło również osób na co dzień nie związanych z mundurem.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej