Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Warsztaty plastyczne dla skazanych przygotowane przez Panią dr hab. prof. UP Barbarę Nowak na stałe wpisały się w mapę oddziaływań resocjalizacyjnych poprzez sztukę. Uwrażliwienie na piękno, poznanie historii Polski i świata, rozwój umiejętności malarskich to tylko niektóre aspekty poruszane podczas spotkań, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród skazanych należących do koła plastycznego w wojkowickim zakładzie zamkniętym.

Komunikat

21.01.2022

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Wraz z nowym rokiem rozpoczynamy działalność kulturalno-oświatową oraz kolejną odsłonę konkursu plastycznego dla osadzonych z całej Polski.

KOMUNIKAT

14.01.2022

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

KOMUNIKAT

05.01.2022

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej