W dniu dzisiejszym Zakład Karny w Uhercach Mineralnych podpisał kolejną umowę dotyczącą odpłatnego zatrudnienia osadzonych z sanockim oddziałem Mlekovity.

W dniach od 26 lipca do 3 września 2021 r. w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych studenci I roku penitencjarystyki Wyższej Szkoły Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie uczestniczyli w praktykach zawodowych.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, kolejny cykl szkoleń.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. - Jan Paweł II

Szkolenie Mentorów

21.07.2021

Dotychczasowe działania mentorów pokazują, że proces kształcenia nowoprzyjętych funkcjonariuszy w struktury Służby Więziennej jest procesem bardzo ważnym w celu przygotowania do rzetelnego pełnienia obowiązków służbowych.

W Służbie Więziennej znajdziemy wielu funkcjonariuszy, którzy poza nią bezinteresownie angażują się dla społeczności lokalnej, stając się po prostu ludźmi dobrego serca. Poświęcają swój czas prywatny na to by stowarzyszenia, kluby sportowe miały możliwość funkcjonować, zrzeszać, a tym samym rozwijać zainteresowania i wychowywać młodzież, która w tych wspólnotach się znajduje.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej