Bieszczady są miejscem szczególnym, gdzie w niezwykłych okolicznościach przyrody znajdują się pomniki przeszłości takie jak: cerkwie, kościoły, obeliski czy rzeźby. Niektóre są atrakcjami turystycznymi, inne zaś wkomponowały się niezauważalnie w krajobraz poszczególnych miejscowości, tak jak dziewiętnastowieczna kaplica grobowa w niewielkiej wsi Ropienka.

Obchodzone w tym roku 25 lecie przystąpienia Polski do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności jest okazją dla Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych aby  włączyć się w upamiętnianie tego wydarzenia.

Po raz jedenasty funkcjonariusze Służby Więziennej z naszego regionu odpowiedzieli na apel o wsparcie wystosowany przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Sanoku. Do udziału w przedsięwzięciu zostali zaproszeni funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb funkcjonujących na terenie powiatów bieszczadzkiego, leskiego oraz sanockiego.

Grupa blisko pięćdziesięciu osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych mogła za pośrednictwem rzeszowskiego Teatru im. Wandy Siemaszkowej poznać trudną powojenną historię Bieszczadów.

Rodzina odgrywa istotną rolę w procesie readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności. Wpływa na postawę skazanych, a także dodaje im motywacji do zmiany dotychczasowego stylu życia. W związku z powyższym Zakład Karny w Uhercach Mineralnych postanowił zorganizować Dzień Dziecka, połączony z oddziaływaniami w zakresie integracji rodzin w ramach programu „W tą samą stronę”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej