20 kwietnia 2023 roku na terenie Zakładu Karnego w Sztumie odbyło się szkolenie kadry penitencjarnej z jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego, dotyczące naboru oraz kierowania osadzonych do nauczania w przywięziennych Centrach Kształcenia Ustawicznego.

14 kwietnia br. w auli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Malborku odbyły się XVII Malborskie Targi Pracy, w których uczestniczyli funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sztumie oraz Oddziału Zewnętrznego w Malborku.

Światowy Dzień Zdrowia 2023 pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich”.

„Pomysłowi” - w zajęciach będących formą resocjalizacji, a których przewodnim tematem są zbliżające święta, uczestniczyli skazani z Zakładu Karnego w Sztumie.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sztumie przekazali plastikowe nakrętki dla SOSW w Uśnicach, które były zbierane zarówno przez skazanych, jak i więzienników.

Zakład Karny w Sztumie z Oddziałem Zewnętrznym w Malborku przyjął nowych funkcjonariuszy, którzy zasilą szeregi działu ochrony.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej