Paweł, funkcjonariusz Służby Więziennej Zakładu Karnego w Sztumie jest chory, aby wyzdrowieć potrzebuje pomocy innych

Zakład Karny w Sztumie w ramach akcji #ResortSprawiedliwosciPomaga wykonał maseczki ochronne dla mieszańców Miasta i Gminy Sztum.

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Sztumie w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga wspomogli sztumskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”.

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Sztumie wspomogli Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "REKS". Na rzecz potrzebujących zwierząt przekazali środki finansowe, karmę oraz drobny upominek przeznaczony na licytację. Wszystko to w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga.

Coś dla innych

05.05.2020

Sztumska Służba Więzienna w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga przekazała zabawki. Trafią one do podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie.

Od 6 kwietnia 2020 r. ze względu na konieczność ochrony zdrowia wszystkich osadzonych, funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa, Służba Więzienna wprowadziła zaostrzenie zasad bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych. Funkcjonariusze, którzy mają kontakt z więźniami, muszą nosić maski ochronne.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej