Poprawa warunków służby i pracy – tym kierował się Zarząd Okręgowy Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przekazując Zakładowi Karnemu w Sztumie zakupiony sprzęt.

Sztumska jednostka penitencjarna włączyła się w ogólnopolską akcję „Paczka dla Bohatera” i przekazała wytwory rękodzielnicze na licznie organizowane licytacje.

1 grudnia 2022 roku Zakład Karny w Sztumie gościł studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, przybliżając im w ten sposób zadania realizowane przez Służbę Więzienną.

29 listopada 2022 roku ppłk Marian Szałkowski, Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie wziął udział w uroczystościach wpisujących się w obchody Narodowego Święta Niepodległości w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.

28 listopada 2022 roku ppłk Marian Szałkowski, Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie wziął udział w uroczystościach wpisujących się w obchody Narodowego Święta Niepodległości w Malborku.

Funkcjonariusz sztumskiej jednostki penitencjarnej mjr Tadeusz Łoziński, starszy wychowawca działu penitencjarnego i wiceprzewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Gdańsku zdobył III miejsce w tegorocznej edycji konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej