Czas matur

06.05.2022

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zakładzie Karnym w Rawiczu - podobnie, jak w szkołach wolnościowych - trwają matury.

Pociąg do czytania

04.05.2022

„Pociąg do czytania” – to ostatnie „cudo”, jakie w ramach podejmowanych aktywności i współpracy ze środowiskiem lokalnym powstało w ramach warsztatów terapii zajęciowej. Osadzeni aktywizowani przez kadrę penitencjarną, która angażuje ich w prace na rzecz społeczeństwa – poprzez swoją działalność, wychodzą poza mury więzienia.

Niepodważalną rolę w życiu człowieka odgrywa praca.

Uroczysta odprawa

24.04.2022

W Zakładzie Karnym w Rawiczu odbyła się uroczysta odprawa z okazji wręczenia odznak „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

Wsparcie zza krat

14.04.2022

Pomoc może mieć różne oblicza, może to być ciepłe słowo dla samotnej osoby, wpłata na rzecz organizacji dobroczynnej, czy przygotowanie paczki żywnościowej dla potrzebujących.Pomysłów na pomaganie może być mnóstwo, wystarczy tylko chcieć. Podczas rozmów terapeutycznych z osadzonymi, wielokrotnie podejmowane są obszary związane z możliwościami pomocy zza krat.

Konflikt zbrojny w Ukrainie trwa. W jego obliczu potrzebna jest pomoc, która nie może zostać uśpiona przez czas jego trwania i przyzwyczajenie do sytuacji. Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Rawiczu, od chwili rozpoczęcia wojny inicjują i angażują się w akcje na rzecz poszkodowanych działaniami zbrojnymi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej