Udział funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Pińczowie w XXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Funkcjonariuszy Służby Więziennej na Jasnej Górze

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Pińczowie wzięli udział w turnieju piłki nożnej w zorganizowanym z okazji 100 lecia powstania Policji Państwowej

Tolerancja, wzbudzenie współczucia oraz spora dawka wiedzy historycznej zwiedzanie obozu koncetracyjnego Auschwitz- Birkenau

Poszanowanie środowiska, edukacja odpadowa oraz odpowiednie składowanie zanieczyszczeń - to tylko niektóre z postaw jakie wpajamy osadzonym

Współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej i Domem Pomocy Społecznej w Pińczowie to  szeroko pojęta dydaktyka dla funkcjonariuszy i pracowników z Zakładu Karnego w Pińczowie

Zapoznanie z życiem i karierą wojskową płk Józefa Hartmana podczas niezwykłej wystawy zaprezentowanej w naszej jednostce penitencjarnej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej