Uroczysta odprawa, wręczenie odznak i awansów na wyższe stopnie służbowe to poprzedziło podsumowanie ubiegłego roku w pińczowskiej jednostce

Szósta edycja programu resocjalizacyjnego „Poczytaj mi”

Socjalizacja, resocjalizacja i readaptacja w Zakładzie Karnym w Pińczowie

Uczestniczyliśmy dziewiętnasty raz w akcji honorowego krwiodawstwa

Resocjalizacja poprzez sztukę.

Srebrny Pińczów

14.01.2019

XI Okręgowe Mistrzostwa Służby Więziennej w pływaniu

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej