W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Dzień Matki obchodzony jest od dawien dawna i sięga czasów starożytnych. To wspaniałe Święto obchodzone jako wyraz szacunku i miłości dla wszystkich matek. Data obchodów Dnia Matki zależy od kraju, w którym jest świętowany. W Polsce obchodzone jest 26 maja. W tym dniu mamy są obdarowywane kwiatami, listami, laurkami przez własne dzieci. Ma to na celu okazanie im miłości, szacunku, wdzięczności za wychowanie i przezwyciężenie wszelkich trudności w procesie wychowania....

Administracja Zakładu Karnego w Koszalinie informuje, iż z uwagi na realizację zaplanowanych przedsięwzięć w jednostce widzenia w dniu 2 czerwca 2021 roku (środa) zostały odwołane.

W związku z przywróceniem nie później niż z dniem 1 czerwca 2021 roku widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego

Z uwagi na wprowadzony na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się: aktualnymi zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ograniczeniami wprowadzonymi na terenie kraju w czasie...

Klub honorowych dawców krwi PCK „Czerwona Mila” 12 maja zorganizował kolejną zbiórkę krwi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej