Wędkować zacząłem w wieku 6 lat, dzięki dziadkowi – wspomina st. kpr. Marcin Bałakut, na co dzień oddziałowy w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie. To on zaraził mnie tą wspaniałą pasją. Już wtedy jako przedszkolak udało mi się złowić swoją pierwsza rybę, była to płotka.

Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie mjr Mariusz Sokół podpisał kolejne umowy dotyczące odpłatnego zatrudnienia skazanych.

W dniach od 6 do 20 grudnia br. na terenie Zakładu Karnego w Hrubieszowie przeprowadzono zbiórkę słodyczy dla dzieci z Pogotowia Opiekuńczego w Zamościu.

Wigilijne spotkanie

21.12.2022

21 grudnia br. w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie, zgodnie z coroczną tradycją, odbyło się spotkanie przy wigilijnym stole.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej