W dniu "Święta kobiet" warto uświadomić sobie jak wiele pań w dzisiejszych czasach pełni służbę w formacjach mundurowych, w tym Służbie Więziennej.

Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, polskie powojenne podziemie niepodległościowe – antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.

#ResortSprawiedliwościPomaga Funkcjonariusze i pracownicy dębickiej jednostki penitencjarnej zbierali nakrętki by pomóc ciężko choremu dziecku kolegi strażaka

W dniu 31 stycznia br. zostało zawarte porozumienie pomiędzy dębicką jednostką penitencjarną a Nadleśnictwem w Dębicy.

Funkcjonariusze Działu Penitencjarnego - wychowawcy, psychologowie, funkcjonariusze ds. zatrudnienia osadzonych. To właśnie oni realizują oddziaływania penitencjarne i psychokorekcyjne wobec osób pozbawionych wolności.

W dniu dzisiejszym miała miejsce wizyta funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Dębicy w Liceum Ogólnokształcącym im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej