Komunikat

01.12.2021

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1064 ze zm.), art. 247 § 1 i 2 Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 53) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U.z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.); mając na uwadze...

W uroczystościach tego najważniejszego święta państwowego wzięły udział władze państwowe i samorządowe, poczty sztandarowe, przedstawiciele służb mundurowych, a przede wszystkim zgromadzeni mieszkańcy miasta.

26 października br. grupa uczniów klasy mundurowej o profilu penitencjarnym z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ze Strzelec Opolskich odwiedziła Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu. Uczniom towarzyszył Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich ppłk Andrzej Dąbrowski.

Życzenia od funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich.

13 października obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego. Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Ćwiczenia

06.10.2021

5 października br. w Zakładzie Karnym nr 1  w Strzelcach Opolskich odbyły się specjalistyczne ćwiczenia obronne.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej