W październiku obchodzony był Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Nasza kadra penitencjarna na co dzień podejmuje korekcyjne działania wobec osadzonych.

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej w Warszawie, Ośrodek Szkolenia w Koszalinie, w okresie od 28.09.2020 do 22.10.2020 zakończyła na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich realizację ostatniego cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego dla osadzonych w ramach projektu, a mianowicie kurs płytkarza-posadzkarza, który ukończyło 8 osadzonych.

Komunikat

16.10.2020

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.03.2020 r., dotyczące odwiedzin w jednostkach penitencjarnych; mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych...

29 września br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich odbyło się nadanie wyższych stopni uczniom kształcących się w klasach mundurowych.

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej w Warszawie, Ośrodek Szkolenia w Koszalinie, w okresie od 06.08.2020 do 25.09.2020 zakończyła na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Op. realizację kolejnych dwóch cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych dla osadzonych.

12 września br. obchodzony był Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. Wśród funkcjonariuszy Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich jest kilku strażaków ochotników.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej