22 czerwca br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego, w której uczestniczyli: płk Andrzej Tesarewicz oraz ppłk Andrzej Dąbrowski.

15 czerwca br. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich odbyły się XV Okręgowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Służb Mundurowych o Puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu.

5 czerwca br. Strzelecki Ośrodek Kultury wspólnie ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Strzelcach Opolskich zorganizowali piknik profilaktyki antynarkotykowej. Do udziału w wydarzeniu zaproszono kierownictwo strzeleckich zakładów karnych.

5 czerwca br. na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich odbyła się kolejna penitencjarna wizyta. Uczestniczyły w niej studentki III roku Uniwersytetu w Częstochowie.

W 2018 roku na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" z siedzibą w Koszalinie zorganizuje dla osadzonych 8 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych.

18 maja br. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich odbył się uroczysty apel z okazji obchodów Dnia Strażaka. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Wojewoda Opolski Adrian Czubak, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji oraz Dyrektorzy strzeleckich zakładów karnych: płk Andrzej Tesarewicz oraz ppłk Arnold Henne.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej