Z danych statystycznych z 2020 roku przedstawionych przez Policję wynika, że wśród podejrzanych o popełnienie czynów karalnych, ponad 8 tysięcy osób to nieletni. Aby zapobiec przestępczości młodzieży Służba Więzienna rozpoczęła działania prewencyjne zmierzające do uświadomienia młodym ludziom jakie konsekwencje grożą w przypadku podjęcia złych wyborów życiowych.

Służba Więzienna w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości rozpoczęła projekt pt. "Kształtowanie postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych młodzieży". W grudziądzkim Zakładzie Karnym nr 1 odbyły się już 4. cykle zajęć z uczniami klas mundurowych.

28 października br. mjr Krystian Wasiński - Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu wraz z  Karolem Pawlickim - Nadleśniczym Nadleśnictwa Dąbrowa podpisali umowę o zatrudnienie skazanych w ramach ministerialnego programu "Praca dla więźniów".

Po raz dziesiąty grudziądzka Służba Więzienna wraz z innymi służbami mundurowymi oddała krew.

Przed zbliżającym się Świętem Zmarłych skazani sprzątają samotne groby grudziądzkiego cmentarza. Pracują na rzecz lokalnej społeczności spłacając dług społeczny.

Osadzone z Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu, w ramach zajęć kulturalno-oświatowych posprzątały las w Golubiu Dobrzyniu, będący częścią Zielonych Płuc Polski.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej