Na terenie grudziądzkiej jednostki po raz kolejny odbył się kurs zawodowy, pracownik budowlany - malarz.

Rekrutujemy!

28.08.2023

Przedstawiciele Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu w Powiatowym Urzędzie Pracy promowali zawód funkcjonariusza Służby Więziennej.

13 sierpnia 2023 roku w Grudziądzu odbyły się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego. Służbę Więzienną reprezentował ppłk Krystian Wasiński - Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu.

Ppłk Krystian Wasiński - Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu podpisał kolejną umowę w zakresie odpłatnego zatrudnienia skazanych.

Osadzone kobiety z Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu uczestniczyły w zajęciach organizowanych przez Służbę Więzienną oraz fundację "Czas wolności", mających na celu prewencję handlu ludźmi.

1 sierpnia br. pod pomnikiem gen. Bora Tadeusza Komorowskiego, w Grudziądzu funkcjonariusze grudziądzkiej Służby Więziennej oddali hołd powstańcom.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej