Program readaptacyjny "STOP" jest skierowany do osadzonych sprawców przemocy i agresji. To w dalszym ciągu znacząca grupa odbywających karę pozbawienia wolności. Stąd potrzeba realizacji programów readaptacyjnych w zakresie przeciwdziałania tym patologiom.

"Ważny MAJ"

10.05.2021

Pod takim właśnie tytułem, w ramach programu readaptacyjnego, aktywizowani są osadzeni w gorzowskiej jednostce. Za pomocą konkretnych zadań wzmacniamy wartości narodowe, ale też edukujemy. Tym razem w tematyce obejmującej obchody takie jak: 1 maja Międzynarodowy Dzień Pracy, 2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 3 maja Święto Konstytucji 3 Maja, 9 maja Dzień Europy.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

1 maja, 2 maja, 3 maja... przygotowania do majowych uroczystości czas zacząć.

15 kwiecień

15.04.2021

Światowy Dzień Trzeźwości

I tak minęły święta

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej