3 września br. w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach odbyła się uroczysta akademia, podczas której obecny był Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Głubczycach kpt. Sławomir Ptak.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej przyznał nagrodę ppor. Katarzynie Kędzierskiej, mł. wychowawczyni Zakładu Karnego w Głubczycach, za program "Być bohaterem". Jego odbiorcami są skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności lub 25 lat pozbawienia wolności.

30 sierpnia br. w Zakładzie Karnym w Głubczycach odbyło się uroczyste podniesienie flagi państwowej na nowym maszcie.

23 sierpnia br. w imieniu Dyrektora Zakładu Karnego w Głubczycach kpt. Sławomir Ptak podpisał umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych z firmą „Elektromet”, reprezentowaną przez Wojciecha Jurkiewicza.

9 sierpnia br. Dyrektor Zakładu Karnego w Głubczycach ppłk Tomasz Pyra uczestniczył w uroczystości podsumowania Harcerskiej Akcji Letniej w Ściborzycach Małych. Harcmistrz Ryszard Kańtoch Komendant Hufca ZHP w Głubczycach przekazał Służbie Więziennej podziękowania za dotychczasową pomoc.

11 lipca 2018 r. w uroczystości upamiętniającej 75. Rocznicę Mordu Ludności Polskiej na Wołyniu, wziął udział Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Głubczycach kpt. Sławomir Ptak.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej