Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej chętnie włączają się w akcje honorowego oddawania krwi. Idea ta bliska jest członkom wszystkich formacji mundurowych.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Siedlcach w ramach akcji #ResortSprawiedliwosciPomaga ponownie zaangażowali osadzonych w zbiórkę plastikowych nakrętek na rzecz Fundacji Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci. Inicjatywie towarzyszy hasło "Pozytywnie zakręceni".

Poduszki zza krat!

03.08.2022

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce, odwiedzili Ośrodek Rehabilitacji AMICUS w Warszawie. W ośrodku przebywają podopieczni Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą", którym przekazaliśmy piękne poduszki wykonane przez skazanych w ramach programu resocjalizacji.

Z jakże zaszczytną datą - 1 sierpnia, która wiąże się wielkim wydarzeniem w dziejach historii Polski, szeregi zespołu ZK Przytuły Stare zasiliła nowa funkcjonariuszka, dumnie wypowiadając słowa roty ślubowania.

Dziś przypada 78 rocznica Powstania Warszawskiego.

Tradycyjnie już, o godzinie 17:00 – godzinie „W” – odezwał się głos syren. W ten sposób mieszkańcy Warszawy i regionu oddali hołd Warszawskim Powstańcom. Nie zabrakło także przedstawicieli Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej