Zakład Karny w Sierakowie Śląskim już po raz kolejny włączył się w akcję Narodowego Czytania, która jest organizowana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Kolejni funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu dołączyli do zaszczytnego grona Honorowych Dawców Krwi - Zasłużonych dla Zdrowia Narodu.

Wrzesień to czas rozpoczęcia nauki, również przez skazanych. Osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności rozpoczęli kształcenie w  Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Nysie. W jedynej tego typu placówce więziennej w okręgu opolskim.

2 września br. Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu kpt. Tomasz Jastrzębski, dokonał uroczystego wręczenia mł. chor. Magdalenie Żelaznej oraz mł. chor. Bartoszowi Marciniakowi, dekretów i świadectw ukończenia szkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowiska w korpusie chorążych Służby Więziennej.

Festiwal Życia

01.09.2021

Wzorem lat poprzednich, Zakład Karny w Sierakowie Śląskim włączył się w pomoc w przygotowanie organizowanego przez Misjonarzy Oblatów MN dla młodzieży – Festiwalu Życia.

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich ppłk Dariusz Kaczorowski wspólnie z por. Mariuszem Rewerskim wzięli udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej