Dnia 9 stycznia 2018 r. zakończył się szósty cykl spotkań studentów trzeciego roku psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, którzy prowadzili badania w Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu w ramach przedmiotu Patologie Społeczne.

W dniu 12 grudnia 2017 r. w Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu zakończył się kurs, który pozwolił grupie dziesięciu osadzonych zdobyć nowe umiejętności zawodowe.

Służba Więzienna wspiera placówki zajmujące się pomocą osobom niepełnosprawnym. Taką placówką jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Kodniu, który dnia 22 listopada 2017 r. obchodził jubileusz 10-lecia swojej działalności.

W Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu skazani zainteresowani podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych mają możliwość wzięcia udziału w kursach przyuczających do zawodu.

Dnia 5 października 2017 r. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu odbyło się spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach.

W dniach 2-6 października 2017r. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu studenci Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem mgr Moniki Markowskiej przeprowadzili badania naukowe.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej