W listopadzie w Areszcie Śledczym w Koszalinie w ramach współpracy z fundacją "zaSTOPuj" odbyły się spotkania profilaktyczno-edukacyjne połączone z koncertami.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie odbyło się pierwsze spotkanie z potencjalnymi kandydatami do służby.

Rokrocznie 11 listopada obchodzimy w Polsce Święto Niepodległości. Z historycznego punktu widzenia jest to niewątpliwie jedna z najistotniejszych dat dla narodu polskiego, o której należy bezwzględnie pamiętać.

Studenci z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Koszalina w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie.

W dniu 8 listopada 2022 roku odbyło się spotkanie edukacyjne z przedstawicielem Instytutu Pamięci Narodowej z Delegatury Koszalińskiej w związku z Narodowym Świętem Niepodległości pn.„Ojcowie Niepodległej”.

W ramach działalności kulturalno-oświatowej kilku skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie uczestniczyło w wyjściu poza teren jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej