W Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Wojkowicach odbyły się uroczysta procesja Bożego Ciała.

Dzięki współpracy zainicjowanej przez Oddział Zewnętrzny ZK w Wojkowicach z Zespołem Szkół w Porębie w szkole pojawili się funkcjonariusze działu penitencjarnego. Spotkanie swoim patronatem objął Burmistrz Miasta Poręba.

Jednym z istotnych kierunków oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności jest praca. To obszar, w którym Służba Więzienna również aktywnie poszukuje nowych miejsc zatrudnienia dla więźniów.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Wojkowicach skierują kolejną grupę skazanych do nieodpłatnych prac na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Zawierciu.

W ramach realizowanego programu resocjalizacyjnego „I ty możesz zostać bohaterem” prowadzonego przez wychowawców, tym razem do Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach zostali zaproszeni przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej z Zawiercia.

Wojkowicka Służba Więzienna wzięła udział w posiedzeniu Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zawiercie. Obrady dały możliwość szerokiego przedstawienia programu „Praca dla więźniów” lokalnym przedsiębiorcom.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej