Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

W dniu 7 października br. w rejonie elbląskiego aresztu, we współpracy z innymi służbami mundurowymi, odbyły się okręgowe ćwiczenia specjalistyczne w sytuacji wprowadzenia wyższego stanu gotowości obronnej państwa w związku z zamachem terrorystycznym.

Mundur powinien kojarzyć się z bezpieczeństwem, honorem, patriotyzmem, działaniami na rzecz innych, dlatego funkcjonariusze Służby Więziennej organizują spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

27 września elbląska Służba Więzienna uczestniczyła w uroczystych obchodach 82 rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego.

Dziś mijają 82 lata, kiedy 17 września 1939 r., łamiąc obowiązujący polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej inicjując zbrodniczy plan rozbioru Polski. Służba Więzienna wzięła udział w obchodach tego tragicznego wydarzenia w historii naszej ojczyzny.

Dziś, 1 września, elbląska Służba Więzienna uczestniczyła w uroczystych obchodach 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Kultywujemy pamięć o tragicznych wydarzeniach w historii Polski, jak i całego świata.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej