Dyrektor Generalny Służby Więziennej z dniem 02 stycznia 2020 r. powołał na stanowisko Komendanta Ośrodka Doskonalenia Kadry Służby Więziennej w Olszanicy mjr. Adama Nieznańskiego.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej z dniem 01 stycznia 2020 r. powołał na stanowisko Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach ppłk. Dariusza Małolepszego.

Harcerki i harcerze zawitali do Centralnego Zarządu Służby Więziennej, niosąc więziennikom betlejemskie światełko pokoju. Z rąk młodych mundurowych symboliczny bożonarodzeniowy ogień odebrał Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

Podczas spotkania wigilijnego, które odbyło się 18 grudnia br. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik życzył wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom rodzinnych i spokojnych świąt oraz podziękował za dotychczasową pracę: „Dziękuję za to, że związaliście swoje życie ze Służbą Więzienną, że jesteście gotowi pomagać obywatelom, stać na straży bezpieczeństwa. Narażacie swoje życie i swoje zdrowie codziennie...

Po dwóch latach emocjonującej rywalizacji w dziesięciu konkurencjach sportowych funkcjonariusze okręgu katowickiego wygrali VIII edycję Ogólnopolskiej Spartakiady Służby Więziennej wyprzedzając wyraźnie kolegów z okręgu szczecińskiego i rzeszowskiego.

Stan wojenny został wprowadzony w Polsce 13 grudnia 1981 roku na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. Z tej okazji Służba Więzienna w całej Polsce uczestniczy w uroczystościach upamiętniających ten okres.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej