W ramach realizowanych porozumień o wzajemnej współpracy, w dniach 26-27 września 2017 r., w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Wolfenbüttel z Dolnej Saksonii.

Konferencja EPTA

26.09.2017

W dniach 20-21 września 2017 r., w Muntelier-Lőwenberg w Szwajcarii, odbyła się międzynarodowa konferencja European Penitentiary Training Academies Network EPTA, (Stowarzyszenie Europejskich Ośrodków Szkolenia Służby Więziennej), którą organizowała szwajcarska służba penitencjarna – tegoroczny prezydent EPTA.

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, 22 września 2017 r. stu dziewięciu funkcjonariuszy Służby Więziennej, w specjalizacjach: kwatermistrzowskiej, administracyjnej, finansowej, ochronnej, informatycznej, ewidencyjnej, służby zdrowia oraz kierowców, zakończyło szkolenie zawodowe na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej.

Podczas odprawy służbowej zorganizowanej dnia 13 września 2017 roku, komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, ppłk Ryszard Czapracki, podziękował za wieloletnią służbę mjr Joannie Kempie, która z dniem 15 września 2017 roku przejdzie na zaopatrzenie emerytalne.

Stu osiemnastu funkcjonariuszy Służby Więziennej z całej Polski, rozpoczęło 12 września 2017 r. szkolenie zawodowe na pierwszy stopień chorążego Służby Więziennej.

Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu rozstrzygnięte!

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej