Dzięki podpisanemu porozumieniu w dniu 01.10.2015r pomiędzy naszą jednostką a Dolnośląską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu jest prowadzony Dyskusyjny Klub Książki na Świebodzkiej przez moderatora Panią Karolinę Mendyk.

Od kilku lat funkcjonariusze Służby Więziennej, pracownicy cywilni angażują osadzonych do działań na rzecz potrzebujących osób. Jedną z takich form jest zbieranie plastikowych nakrętek. Tym razem pomagaliśmy 6 letniej Zuzi.

Funkcjonariusze Służby Więziennej brali udział w spotkaniu Konsultacyjnej Rady Pracodawców na temat: „Poznanie oczekiwań pracodawców wobec kompetencji absolwentów psychologii w kontekście wykonywania przyszłej pracy zawodowej”.

Od kilku lat nasza jednostka współpracuje z  Wrocławskim Towarzystwem Opieki nad Więźniami poprzez spotkania z prof. dr hab. inż. Henrykiem Kasprzakiem, który jest członkiem Towarzystwa.

W dniu 8 lutego 1919 r., Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Dokument ten stał się podstawą do funkcjonowania i dalszego kształtowania polskiego systemu penitencjarnego. Podpisanie pierwszego aktu prawnego, regulowało organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa po odzyskaniu niepodległości.

Funkcjonariusze Służby Więziennej umożliwili osadzonym przebywającym w Szpitalu Psychiatrycznym przy Areszcie Śledczym we Wrocławiu udział w programie resocjalizacyjnym którego celem było odnalezienie cech pozytywnych i wyekspowanie ich.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej