W Areszcie Śledczym we Wrocławiu odbył się program dla skazanych, którzy odbywają karę pozbawienia wolności za czyny związane z agresją lub przemocą. Program prowadzili mł. Psycholog, st. szer. Aneta Czerwińska-Dydo przy pomocy mł. wychowawcy, st. szer. Wojciecha Ligęzy.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyła się uroczystość związana z wręczeniem funkcjonariuszom Aresztu Śledczego we Wrocławiu odznaczeń resortowych i aktów nadania wyższych stopni służbowych. W uroczystości uczestniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej płk Tomasz Raczyk.

W dniu 26.10.2018 r. w sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu funkcjonariusze z naszej jednostki odebrali certyfikaty wręczone przez naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej we Wrocławiu, dr Tomasza Gałwiaczka.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego we Wrocławiu w dniu 11.11.2018r. brali udział w Narodowym Biegu 100-lecia zorganizowany w ramach V Biegu Ulicznego im. Świętego Marcina w Kępnie. W biegu wystartowało ponad 300 osób. Start 10 kilometrowego biegu zaplanowany był symbolicznie na godzinę 11:11. Tuż przed startem w biało-czerwonych koszulkach stanęli obok siebie amatorzy, wyczynowcy, pasjonaci oraz funkcjonariusze służb mundurowych, którzy wspólnie odśpiewali hymn...

Dzięki podpisanemu porozumieniu między Sądem Okręgowym we Wrocławiu a naszą jednostką w dniu 26 października br. gościła z oficjalna wizytą delegacja polskiego i węgierskiego wymiaru sprawiedliwości.

Dzięki kilkuletniej współpracy Funkcjonariuszy z Aresztu Śledczym we Wrocławiu grupa skazanych młodocianych przebywających w Ośrodku Diagnostycznym, brała udział w programie resocjalizacyjnym sprzyjającym readaptacji społecznej dotyczącym przeciwdziałania uzależnieniom, używaniu narkotyków, dopalaczy, promocji zdrowia ''UKRYCI WROGOWIE''. Program jest prowadzony przez Panią Jolantę Parchetę pracownika Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej we Wrocławiu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej