W ramach porozumienia AŚ w Zielonej Górze z MOPS w Zielonej Górze, na terenie aresztu doszło do spotkania kierujących instytucjami.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Stres pod kontrolą

22.04.2021

Osadzeni podnoszą kompetencje społeczne w zakresie radzenia sobie ze stresem

Dzisiaj w Lubuskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża sierżant sztabowy Tomasz Radomirski uhonorowany został ministerialnym orderem „Honorowego Dawcy Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadawanym przez Ministra Zdrowia.

Funkcjonariusze SW, przedstawiciele urzędu miasta i wojewody, samorządowcy i parlamentarzyści RP złożyli kwiaty i zapalili znicze przy Tablicy Pamięci " Pro memoria więźniom politycznym. Ofiarom represji komunistycznych ".

Zima to trudny okres dla bezdomnych psów i kotów, które trafiły do schroniska. A panująca od wielu miesięcy pandemia powoduje, że mniej osób zagląda do tej instytucji.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej