Uroczysta Sesja Rady Miasta Wejherowa z okazji 375. rocznicy powstania Wejherowa i 409. rocznicy urodzin założyciela miasta – Jakuba Wejhera

POWER - 2018

28.05.2018

W miesiącu maju na terenie Aresztu Śledczego w Wejherowie rozpoczął się pierwszy z zaplanowanych na rok 2018 cyklów szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Taki tytuł nosi szkolenie, jakie odbyli funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Wejherowie

Nikt nie rodzi się patriotą. Tę postawę należy budować w człowieku stopniowo poprzez działalność dydaktyczno-wychowawczą. Kształtowanie postaw patriotycznych służy identyfikacji narodowej i kulturowej. Przygotowuje do życia w społeczeństwie. Wpływa na kształtowanie więzi z krajem ojczystym. Przygotowuje jednostkę do pełnienia ról prospołecznych.

Osadzeni Aresztu Śledczego w Wejherowie zdobyli kwalifikacje zawodowe w zawodzie pilarza

8 Marca

12.03.2018

8 MARCA - Międzynarodowy DZIEŃ KOBIET

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej