Funkcjonariusze zachęcają studentów do podjęcia zatrudnienia w SW

Jedną z grup szczególnie narażonych na stanie się ofiarą jednej z form współczesnego niewolnictwa jaką jest praca przymusowa, są osoby opuszczające zakłady karne. I właśnie dla nich opracowane zostały zajęcia edukacyjno – warsztatowe umożliwiające samodzielną weryfikację ofert pracy i poszerzenie wiedzy z zakresu praw i obowiązków osób wyjeżdżających do pracy poza granice kraju.

Delegacja czeskiej Służby Więziennej w Polsce

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej