Areszt Śledczy w Radomiu na uroczystym ślubowaniu klas mundurowych Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. 72 Pułku Piechoty im. Dionizego Czachowskiego w Radomiu.

W dniach 2 i 3 października 2019 r. na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Aresztem Śledczym w Radomiu, a Stowarzyszeniem Program Wsparcia Zadłużonych odbył się program korekcyjno-edukacyjny dla skazanych, którzy posiadają zobowiązania alimentacyjne

Z dniem 2 października 2019 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Radomiu ppłk Małgorzacie Kozicz.

W radomskiej jednostce penitencjarnej zakończyła się kolejna edycja kursu zawodowego "Opiekun osób starszych"

27 września 2019 r. Służba Więzienna uczestniczyła w uroczystym odsłonięciu pomnika Armii Krajowej przy ul. Niedziałkowskiego w Radomiu

W dniu 18.09.2019 r. kilkunastu skazanych uczestniczyło w spektaklu profilaktycznym przygotowanym przez aktorów z Teatru KURTYNA z Krakowa

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej