Z okazji Święta Służby Więziennej wręczono odznaki oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

W dniach 11-12 lutego 2019 r. odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy i pracowników z zakresu stosowania środków przymusu bezpośredniego.

Drużyna Aresztu Śledczego w Grójcu wzięła udział w turnieju piłki halowej.

Osadzeni podczas odbywania kary pozbawienia wolności poddawani są zindywidualizowanym oddziaływaniom.

Areszt Śledczy w Grójcu poczynił kolejne kroki w celu zwiększenia zatrudnienia skazanych.

W Areszcie Śledczym w Grójcu odbyła się uroczystość wręczenia odznak oraz awansów na wyższe stopnie służbowe.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej