Obchodzony po raz pierwszy Dzień Tradycji Służby Więziennej był okazją do nadania funkcjonariuszom Służby Więziennej wyższych stopni służbowych.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Gdańsku wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami stowarzyszenia WAGA oraz dziennikarzami Radia Pogoda, w celu przekazania wyrobów rękodzielniczych wykonanych przez skazanych.

Wizyty na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku to dla studentów i absolwentów studiów prawniczych szansa zweryfikowania swoich wyobrażeń o więzieniu i pracy Służby Więziennej. Dla aplikantów sądowych wydaje się mieć podwójną wartość, gdyż aplikacja sądowa jest służbą przygotowawczą do objęcia stanowisk sędziów i prokuratorów w sądach powszechnych.

St. sierż. sztab. Michał Tetfejer został uhonorowany odznaką „Za zasługi dla ochrony zdrowia” przez Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego. Uroczystość wręczenia odznak odbyła się w Warszawie.

To już tradycja, że funkcjonariusze Służby Więziennej biorą udział w ramach ogólnopolskiej akcji krwiodawstwa. Oddaj krew razem z nami!

Dziś odbyły się Dni Otwarte zorganizowane na terenie Gdańskiego Urzędu Pracy w ramach promocji zatrudnienia, w których uczestniczyli mundurowi z Aresztu Śledczego w Gdańsku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej