Co 35 sekund ktoś na świecie dostaje diagnozę – nowotwór krwi. Jedną z metod leczenia tych chorób jest przeszczepienie komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy. W październiku kolejni funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Gliwicach zarejestrowali się w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego Fundacji DKMS.

Komunikat

23.10.2020

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Komunikat

23.10.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 (wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2), oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, administracja jednostki penitencjarnej informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 240/2020 Dyrektora Aresztu...

Można powiedzieć, że październik to miesiąc profilaktyki. To w tym miesiącu przypada Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy czy Międzynarodowy Dzień Mediacji. W gliwickim areszcie profilaktyka przemocy i agresji trwa cały rok. W 2020 roku zrealizowano już 5 edycji zajęć dla skazanych za przestępstwa z użyciem przemocy. Od września trwa już szósty cykl zajęć.

Delegacja funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Gliwicach wzięła udział w uroczystości upamiętniającej 74. rocznicę masowej zbrodni dokonanej we wrześniu 1946 r. przez NKWD i UB na żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych.

Pomaganie nie musi być ciężkie. 3-4 gramy – tyle średnio może ważyć jeden gest w stronę drugiego człowieka. Pod hasłem „Zbieramy nakrętki – pomagamy dzieciom” w gliwickim areszcie nakrętki zbierają już chyba wszyscy. Zebrane w ten sposób środki trafiają później na konto potrzebujących dzieci.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej