Począwszy od dnia 28 marca 2022 roku na terenie Zakładu Karnego w Wojkowicach przywrócone zostaje udzielanie widzeń zgodnie z limitami określonymi w art 90 pkt 6 i art 91 pkt 8 k.k.w., oraz odstępuje się od stosowania zabezpieczeń umożliwiających bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą.

Los bezdomnych i porzuconych zwierzaków zwykle kończy się w schroniskach, przytułkach lub domach tymczasowych. Jednym z nich jest placówka z Sosnowca, która nie tylko zajmuje się ich ochroną, ale stara się znaleźć im nowy dom.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie powołał z dniem 1 marca 2022 r. mjr. Zbigniewa Zadorę na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z osobami bliskimi.

KOMUNIKAT

25.02.2022

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Po raz kolejny Zakład Karny w Wojkowicach włączył się w akcję charytatywną, zasilając wojkowicki korkomat partią plastikowych korków

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej