Tradycyjnie w Święto Służby Więziennej odznaczono funkcjonariuszy oraz nadano awanse.

KOMUNIKAT

09.02.2021

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

W dobie pandemii koronawirusa zajęcia kulturalno-oświatowe zmieniły swoją dotychczasową formę i migrowały do sieci. Brak możliwości bezpośredniego uczestnictwa w warsztatach zaproszonych gości wymusił realizację wykładów na odległość.

KOMUNIKAT

02.02.2021

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Zakład Karny w Wojkowicach przekazał plastikowe nakrętki na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt.

KOMUNIKAT

26.01.2021

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:  

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej