Zdrowie i życie są największymi wartościami w życiu człowieka. W dzisiejszych trudnych czasach słyszymy o ludzkich tragediach spowodowanych wojną i sytuacjami losowymi. Często nasze szczęśliwe życie wywraca się do górny nogami gdy przychodzi nam się zmierzyć z chorobą. Najcenniejszym lekiem w ratowaniu drugiego człowieka jest krew i nim powinniśmy się dzielić z potrzebującymi.

Funkcjonariusze z jednostek okręgu krakowskiego odpowiedzialni za obsługę inwestycji oraz remonty wzięli udział w szkoleniu z zakresu kosztorysowania, które poprowadzili wykładowcy z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojkowicach.

Muzyka jest jednym z podstawowych narzędzi w procesie resocjalizacji. Uczy współpracy, zgrania oraz otwartości na drugiego człowieka. Skazani mogą się nią dzielić z wolnym światem. Raz w roku wojkowicka scena bluesowa staje się areną zmagań więziennych muzyków.

W Zakładzie Karny Wojkowice odbyła się uroczysta konferencja w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Zakładem Karnym w Wojkowicach i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Umowa dotyczyła inwestycji na terenie zakładu karnego w związku z zmianą źródła zasilania cieplnego. Umowę dotyczącą finansowania inwestycji podpisali prezes katowickiego Funduszu Tomasz Bednarek i dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach ppłk...

Witaj szkoło!

04.09.2022

Inauguracja nowego roku szkolnego 2022/2023 odbyła się tradycyjnie 1 września z udziałem zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach - mjra Zbigniewa Zadory, Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojkowicach.

W sobotę 20 sierpnia 2022 r. na placu pod Kopcem Wyzwolenia w Piekarach Śląskich odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej