W dniu 26 lutego 2018 r. wołowscy więźniowie mieli znakomitą okazję do bezpośredniego przyjrzenia się wodzie...

Z dniem 8 lutego 1919 roku, Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski, w ówczesnym dekrecie dotyczącym tymczasowych przepisów więziennych II Rzeczypospolitej, ustalił zasady funkcjonowania polskiego więziennictwa.

Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego oraz zbędnych prawach na dobrach niematerialnych.

6 lutego 2018 r. o godzinie 09:00 na terenie Zakładu Karnego w Wołowie zostanie przeprowadzony nabór psów do Służby Więziennej.

18 skazanych przystąpiło do Sakramentu Bierzmowania. Szafarzem Sakramentu był Jego Ekscelencja ks. bp Andrzej Siemieniewski – Biskup Pomocniczy Wrocławski.

Nagroda Grahama Mastertona “W więzieniu pisane” II Ogólnopolski Konkurs Literacki, Wołów 2018. Konkurs organizowany jest pod patronatem brytyjskiego pisarza Grahama Mastertona, który osobiście będzie dokonywał oceny nadesłanych prac

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej