Z okazji Światowego Dnia Opieki nad Zwierzętami, skazani z Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych przeprowadzili zbiórkę na rzecz schroniska dla zwierząt „Wesoły Kundelek" w Lesku.

Z inicjatywy kapelana więziennego, księdza Piotra Buka oraz o. Kazimierza Tyberskiego, skazani uczestniczyli w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Boskiej Kalwaryjskiej.

W Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych w roku 2017 rozpoczął się pilotażowy projekt zatrudnienia osób pozbawionych wolności w obiekcie zaadaptowanym na halę produkcyjną. W pierwszej fazie projektu pracą została objęta kilkunastoosobowa grupa osadzonych. Stanowiło to punkt wyjścia do kolejnych działań zmierzających do zaadaptowania niewykorzystanych przestrzeni na terenie Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych. Inicjatywa okazała się sporym sukcesem.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej