Nadleśnictwo Baligród to kolejny kontrahent, który w ostatnich dniach dołączył do grona zakładów pracy współpracujących z Zakładem Karnym w Uhercach Mineralnych w ramach rządowego programu „Praca dla Więźniów”.

Firma DARJAN Sp. z o. o. w Hoczwi to kolejny kontrahent zewnętrzny, który będzie zatrudniał osadzonych z Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych w ramach rządowego programu "Praca dla więźniów".

Już po raz kolejny pieśniarz i zarazem aktor wielu ról filmowych Lech Dyblik spotkał się z osadzonymi w Oddziale terapeutycznym odbywającymi karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.

Akcja Sprzątanie świata – Polska w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.

W dniu dzisiejszym Zakład Karny w Uhercach Mineralnych podpisał kolejną umowę dotyczącą odpłatnego zatrudnienia osadzonych z sanockim oddziałem Mlekovity.

W dniach od 26 lipca do 3 września 2021 r. w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych studenci I roku penitencjarystyki Wyższej Szkoły Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie uczestniczyli w praktykach zawodowych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej