Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi zapisy na niestacjonarne studia licencjackie na kierunku Penitencjarystyka

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych: Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi.

Pomagamy

04.09.2020

Łączy nas krew, która ratuje życie.

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Strzelinie aktywnie uczestniczą w akcji charytatywnej.

W dniu dzisiejszym przekazaliśmy nakrętki na leczenie i rehabilitację podopiecznej Fundacji Votum.

POWER aktywny

23.07.2020

W dniu 23.07.2020r. zakończono kolejny cykl szkolenia zawodowego w ramach projektu pn: Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności realizowanego w ramach Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej