Kadra Zakładu Karnego w Siedlcach wzięła udział w kilkudniowym treningu strzeleckim. Swoje umiejętności doskonalili funkcjonariusze wszystkich pionów służby

Zakład Karny w Siedlcach i Nadleśnictwo w Siedlcach realizują z powodzeniem kolejne, wspólne inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego. Materiał drzewny dostarczany przez Nadleśnictwo w Siedlcach za więziennymi murami skazani zmieniają w budki lęgowe dla dziko żyjących ptaków. Zajęcia, w czasie których powstają budki odbywają się pod stałym nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej

W dniach 10-11 września 2022 roku w Siedlcach odbyły się Dni Siedlec, XXVIII Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym. Jednym z wystawców była Służba Więzienna - Zakład Karny w Siedlcach

Samobójstwo jest poważnym problemem zdrowotnym na całym świecie. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że usiłowanie samobójstwa zdarza się przeciętnie co trzy sekundy, a samobójstwo dokonane w przybliżeniu co minutę. Służba Więzienna przy zaangażowaniu każdego działu każdego dnia podejmuje szereg działań, by zminimalizować liczbę samobójstw wśród osób pozbawionych wolności.

Zakład Karny w Siedlcach wraz z kontrahentem, firmą Arche S.A. zorganizował konferencję prasową poświęconą współpracy obu instytucji sprzyjającej prowadzeniu efektywnych oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności

5 września br. dwunastu osadzonych w Zakładzie Karnym w Siedlcach przyjęło sakrament bierzmowania z rąk Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej