Delegacja funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim uczestniczyła w opolskich uroczystościach upamiętniających uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Lokalne święto swoją obecność uświetnił poczet sztandarowy i poczet flagowy składający się z funkcjonariuszy naszej jednostki penitencjarnej.

W dniach 27 i 28 kwietnia 2022 roku Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim gościli w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim. Podczas wizyty zaprezentowali uczniom klas mundurowych i ogólnych specyfikę służby w naszej formacji.

W dniu 27 kwietnia br Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim ppłk Paweł Łyś podpisał porozumienie z Dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich w Puławach p. Wiesławem Stolarskim, na mocy którego budki lęgowe dla jerzyków - stworzone na terenie jednostki penitencjarnej przez osadzonych w ramach realizowanego programu resocjalizacji - mogły wesprzeć prowadzoną przez Dział Zieleni Zarządu Dróg Miejskich w Puławach akcję „Budki dla jerzyków”. Sama inicjatywa jest elementem...

czyli o praktycznym wymiarze współpracy Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim z Nadleśnictwem Kraśnik

W dniu 14 kwietnia br. w murach Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim odbyło się uroczyste spotkanie wielkanocne. Swoją obecnością zaszczycili nas Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Jan Kanthak, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Cyprian Bas, komendanci służb mundurowych powiatu opolskiego oraz włodarze miasta.

W dniu 14 kwietnia 2022 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Opolu Lubelskim a Nadleśnictwem w Puławach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej