30 września 2020 roku Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Czerwona Mila” działający przy Zakładzie Karnym w Koszalinie zorganizował kolejną zbiórkę krwi

Mając na uwadze troskę o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin, widzenia realizowane będą z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz z ograniczeniami wynikającymi z konieczności stosowania profilaktyki szerzenia się i rozwoju choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19 (SARS-Cov-2):

Z dniem 10 września 2020 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie płk Jarosław Banasik, na wniosek Dyrektora Zakładu Karnego w Koszalinie, powołał por. Andrzeja Paszko na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Koszalinie.

12 skazanych uczestniczy w kursie technologa robót wykończeniowych

Z dniem 12 sierpnia 2020 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał kpt. Krystiana Kulicza na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Koszalinie

W związku z przywróceniem nie później niż z dniem 1 sierpnia 2020 roku widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej