Narodowe Czytanie

13.09.2018

Spotkanie rodzinne odbyło się w ramach programu "Szkoła Życia" realizowanego w Zakładzie Karnym w Kamińsku

Dyrektor Zakładu Karnego w Kamińsku zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykorzystywania psów do realizacji zadań Służby Więziennej § 3 ust. 4 pkt 1 informuje:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej