W Zakładzie Karnym w Hrubieszowie odbyła się uroczystość powołania zastępcy dyrektora jednostki.

W dniu 14 lutego w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie odbyła się uroczysta odprawa służbowa.

Wędkować zacząłem w wieku 6 lat, dzięki dziadkowi – wspomina st. kpr. Marcin Bałakut, na co dzień oddziałowy w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie. To on zaraził mnie tą wspaniałą pasją. Już wtedy jako przedszkolak udało mi się złowić swoją pierwsza rybę, była to płotka.

Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie mjr Mariusz Sokół podpisał kolejne umowy dotyczące odpłatnego zatrudnienia skazanych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej