"Ocal życie"

07.10.2021

"Ocal życie" to tytuł programu resocjalizacji skazanych. Głównym celem programu jest edukacja osadzonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Jeszcze w tym miesiącu uruchomiana jest druga zmiana w hali produkcyjnej Nova Polska Sp. z o.o. która znajduje się na terenie jednostki penitencjarnej w Głogowie.

Skazani z Zakładu Karnego w Głogowie pomagają przy pracach porządkowych w Głogowskim Stowarzyszeniu Pomocy Zwierzętom Amicus.

Hołd bohaterom

02.09.2021

Delegacja Służby Więziennej złożyła kwiaty pod pomnikiem Koalicji Antyhitlerowskiej w Parku Słowiańskim w Głogowie.

W niedzielę 29 sierpnia br. w Zakładzie Karnym w Głogowie osadzeni chętnie przystąpili do quizu, którego tematyką był ogólnie pojęty "Savoir-vire". Ponadto skazani uczestniczą w programie resocjalizacyjnym BON TON, który ma na celu wyuczenie w osadzonych nawyku dobrego zachowania.

W Kościele w Białołęce w gminie Pęcław oraz na cmentarzu przy Kościele w sobotę 14 sierpnia 2021 roku odbyła się specjalna uroczystość patriotyczna. Przedstawiciele Zakładu Karnego w Głogowie na czele z Z-cą Zakładu Karnego w Głogowie majorem Robertem Barańskim uczestniczyli w uroczystości. 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej