Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, z dniem 20 czerwca 2022 roku, ogłosił rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego Nr 4/2022, dotyczącego kandydatów chcących wstąpić w szeregi łódzkiej Służby Więziennej w jednostkach podległych.

W dniu 10 czerwca 2022 roku, na Placu Tadeusza Kościuszki w Łęczycy, odbyło się integracyjne spotkanie służb mundurowych z młodzieżą oraz mieszkańcami Królewskiego Miasta Łęczyca.

Dzięki uprzejmości dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach, mogliśmy gościć w murach tejże szkoły, podejmując się zadania związanego z promocją zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej wśród przyszłorocznych maturzystów.

Ostatni majowy weekend okazał się dość intensywny dla funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Garbalinie, głównie pod kątem integracji z lokalną społecznością. Odzwierciedleniem tego faktu był aktywny udział aż w dwóch imprezach plenerowych, jakie odbyły się w tym czasie na terenie powiatu łęczyckiego.

Powiatowa „Majówka Zdrowia”, rokrocznie organizowana przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy, nie mogła odbyć się bez czynnego udziału funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Garbalinie. „XXVII Powiatowa Majówka Zdrowia i Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych”, odbyły się równocześnie w dniu 26 maja br. na terenie boiska Orlik przy Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy.

W dniu 25.05.2022r. w siedzibie Nadleśnictwa Grotniki, Dyrektor Zakładu Karnego w Garbalinie płk Grzegorz Tomaszewski i Nadleśniczy mgr inż. Krzysztof Sztarka podpisali porozumienie w sprawie współpracy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej