Młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego Centrum Naukowo-Biznesowego im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie odwiedziła zakład karny.

W dniu 13 lutego 2020r w Miejskim Ośrodku Kultury w Korszach odbyło się spotkanie decydentów gmin Korsze, Reszel oraz Powiatu Kętrzyńskiego w związku z działaniami projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna“.

Od 1 marca br. będzie można zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

W Zakładzie Karnym w Dublinach realizowany jest projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” POWER 2014-2020.

Zakład Karny w Dublinach realizuje rządowy programu "Praca dla Więźniów. Ponad połowa osadzonych przebywających w dublińskiej jednostce penitencjarnej jest skierowana do zatrudnienia

25 grudnia br. w Zakładzie Karnym w Dublinach odbyła się coroczna msza święta oraz spotkanie opłatkowe osób pozbawionych wolności

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej